Beynəlxalq sertifikatlar

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi aşağıdakı sertifikatlara sahibdir və müvafiq konvensiyaların tələblərinə cavab verir:

  • ISO 9001:2015 (Keyfiyyətin idarəedilməsi)
  • ISO 14001:2015 (Ekoloji idarəetmə)
  • ISO 50001:2011 (Enerji səmərəliliyinin idarə edilməsi)
  • OHSAS 18001:2007 (Peşə təhlükəsizliyi və əməyin mühafizəsinin idarə edilməsi)
  • ISM code 2010 (International Safety Management) – Təhlükəsizliyin beynəlxalq idarəetmə sistemi
  • SOLAS (International Convention for the Safety of Life At Sea) – Dənizdə həyat təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq Konvensiya
  • MARPOL (Marine Pollution) – Dəniz çirklənməsi
  • STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) – Təlimləndirmə standartları, Sertifikatlaşma və Növbəçəkmə üzrə Beynəlxalq Konvensiya

(012) 404 39 00

AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Neftçilər pr-ti, 2

Elektron bilet