• İSO 9001:2015 (Keyfiyyətin idarə edilməsi)
  • ISO 14001:2015 (Ətraf mühitin idarə edilməsi)
  • ISO 50001:2011 (Enerji səmərəliliyinin idarə edilməsi)
  • OHSAS 18001:2007 (Peşə Təhlükəsizliyi və Əməyin Mühafizəsinin idarə edilməsi)
  • ISM code (Beynəlxalq Təhlükəsizlik İdarəetmə kodeksi)

(012) 404 39 00

AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr-ti,152

Elektron bilet