İllərə görə filterlə: Hamısı 2014 2013 2007 2006 2004 2003 2001 1999

«Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında» 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 18 iyun 2004-cü il, 2004

587

«Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında» 1976-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 18 iyun 2004-cü il, 2004

323

«Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair» 1974-cü il
tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli protokola qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 08 iyun 2004-ci il, 2004

750

Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair 1978-ci il tarixli beynəlxalq konvensiyaya (1995-ci il tarixli əlavələrlə) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 08 iyun 2004-cü il, 2004

485

(012) 404 39 00

AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr-ti,152

Elektron bilet