İllərə görə filterlə: Hamısı 2014 2013 2007 2006 2004 2003 2001 1999

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
«Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi» Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq
edilməsi barədəQərar № 18

İmzalandığı tarix: 30 yanvar 2014-cü il , 2014

944

«Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

İmzalandığı tarix: 22 oktyabr 2013-cü il , 2013

1789

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında üzmə Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında 171 №-li

İmzalandığı tarix: 06 noyabr 2007-ci il, 2007

1421

«Beynəlxalq dəniz gəmiçiliyinin asanlaşdırılması haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 12 may 2006-ci il, 2006

516

«Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında» 1973-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 18 iyun 2004-cü il, 2004

867

«Dəniz tələbləri ilə bağlı məsuliyyətin məhdudlaşdırılması haqqında» 1976-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 18 iyun 2004-cü il, 2004

503

«Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair» 1974-cü il
tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya 1988-ci il tarixli protokola qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 08 iyun 2004-ci il, 2004

930

Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair 1978-ci il tarixli beynəlxalq konvensiyaya (1995-ci il tarixli əlavələrlə) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 08 iyun 2004-cü il, 2004

677

«Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında» Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 09 dekabr 2003-cü il, 2003

486

"Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 22 iyun 2001-ci il, 2001

587

"Nəqliyyat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İmzalandığı tarix: 11 iyun 1999-cu il, 1999

681

(012) 404 39 00

AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr-ti,152

Elektron bilet